Verantwoordingsdag niet meer op een vaste dag en de Algemene Rekenkamer kan onderzoek doen naar bijdragen in natura. Dit zijn enkele wijzigingen uit de nieuwe Comptabiliteitswet 2016 waar de ministerraad op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën mee heeft ingestemd.