Jaar in jaar uit gaf de gemeentelijke accountant van Amsterdam afkeurende verklaringen of verklaringen met een beperking af bij jaarrekeningen. De daarbij horende aanbevelingen over de staat van de administratieve organisatie stuitten echter steeds op politieke desinteresse.