De AFM heeft besloten de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets vooralsnog niet te verhogen van 500 naar 1.000 euro.