De veroordeling van de controlerend accountants geeft een eenzijdig beeld van de eerdere problemen bij woningcorporatie Vestia. Dat stelt de NBA in een reactie op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).