De keuze voor werkgevers tussen publiek of privaat verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) neemt door nieuwe wetgeving fors aan belang toe.