Het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) steunt de oplossingsrichting van de AFM, maar vindt het geen goede zaak dat de banken zelf een rol spelen in de totstandkoming van het uiteindelijke herstelkader.