Het beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen steeg in het vierde kwartaal van 2015 met bijna 20 miljard euro tot 764 miljard euro.