Ordina is voornemens ook voor de boekjaren 2017 en 2018 EY als externe accountant te benoemen.