Het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit begroting en verantwoording) met de wijzigingen voortvloeiende uit het traject Vernieuwing BBV en uit de invoering van de Vennootschapsbelasting is vandaag geplaatst in het Staatsblad.