De nieuwe Werkgroep Focus op Fraude van de NBA is 17 maart gestart. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. De werkgroep is ingesteld voor de implementatie van maatregel 4.4 uit het verbeterplan ‘In het publiek belang’.