EY vindt dat de door de AFM gehanteerde berekeningsmethodiek leidt tot een boetebedrag dat “geen goede reflectie is” van de resultaten van de inspectie van de 2012 dossiers. EY had toen het laagste aantal dossiers ‘met bevindingen’.