De financiële positie van de lokale overheden is afgelopen periode stabiel gebleven. De verslechtering die was te zien in de periode 2010-2012 is gestopt. In slechts een paar gevallen kwamen lokale overheden in ernstige financiële problemen.