Een jaar na de algehele invoering van de bankierseed zit het tuchtrecht in de bankensector nog altijd in de opstartfase. Er zijn nog geen zaken voorgelegd aan de tuchtcommissie.