Een aantal voorstellen van de Commissie Van Manen doet afbreuk aan het uitgangspunt van onafhankelijk toezicht door de raad van commissarissen (rvc) en dient daarom te worden geschrapt.