In navolging op het Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) publiceert de Commissie BBV een notitie over overhead.