Vorig jaar ontving de NBA 173 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. Dat aantal is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, toen er 179 signalen binnenkwamen. Zeven kantoren kregen uiteindelijk een boete of dwangsom opgelegd.