Nederland is te laks met het omzetten van Europese regels over kapitaaleisen voor banken en andere financiële instellingen in nationale wetten.