Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling op basis van middelloon of eindloon worden bij contractsverlenging geconfronteerd met een stijging van 10 tot 20% van de loonkosten.