Steeds meer overheidsorganisaties versturen hun post ook digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierdoor dreigt wildgroei te ontstaan.