PwC heeft in Polen Drone Powered Solutions geopend, een adviesafdeling die zich toespitst op dronetechnologie en data-analyse.