Eind april 2016 namen de leden van VRC een motie aan waarin het bestuur tot aftreden werd opgeroepen. De aanleiding is een richtingenstrijd binnen de vereniging van registercontrollers. De kern daarvan is bestuurlijke samenwerking met controlerend accountants. Op 26 mei 2016 staat deze kwestie op de agenda tijdens een nieuwe ledenvergadering.