De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-8: ‘Ontwerp RJ 650 Fondsenwervende organisaties en ontwerp RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties’ uitgebracht.