PwC en waarschijnlijk ook EY gaan in beroep tegen de boetes die de AFM in maart van dit jaar oplegde aan de big four vanwege het niet naleven van de zorgplicht. Deloitte en KPMG gaan niet in beroep.