De status van een schriftelijke mededeling van de accountant moet duidelijk zijn. Ook al is de verwachting dat uitsluitend de op dat moment bekende gebruikers hiervan kennis zullen nemen en zij bekend zijn met de status