De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil bedrijven die bijvoorbeeld verboden prijsafspraken maken de duimschroeven aandraaien.