Voormalige werknemers van het failliete kenniscentrum Extendum werken aan een eigen plan voor doorstart. Dat komt naast de beoogde doorstart waaraan de ex-directeur werkt. De kans bestaat dat beide partijen straks zonder elkaar doorgaan.