De rol van internal audit wordt steeds relevanter. De kwaliteitseisen vanuit de beroepsverenigingen en de verwachtingen van stakeholders nemen steeds verder toe. Met de publicatie van het ‘Internal Audit Ambition Model’ wordt invulling gegeven aan de wens vanuit de beroepsgroep van internal auditors.