De gemeente Menterwolde in Groningen moet 4,5 miljoen euro betalen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege het te laat inleveren van de jaarrekening over 2014.