De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten om het accountantscontroleprotocol voor Wmo en Jeugdwet.