Om adviseurs van dga’s te ondersteunen heeft NOAB in samenwerking met belastingadviseur Marree & Van Uunen een gratis Pensioen in Eigen Beheer (PEB)-rekentool gepubliceerd.