KPMG maakt vandaag de benoeming bekend van Gosse Boon als lid van de raad van commissarissen. Zijn benoeming, voor een termijn van vier jaar, vangt aan per 1 augustus 2016.