De NBA heeft de uitkomsten van het ledenonderzoek onder accountants in business gepubliceerd. In het rapport staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat door ruim duizend leden is ingevuld.