De transportsector is tevreden over het tweede kwartaal van 2016; driekwart van de transportondernemers sloot het kwartaal af met winst. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) neemt de bedrijvigheid in de sector toe.