Het Amerikaanse leger blijkt in 2015 maar liefst 6,5 biljoen dollar aan ‘accounting errors’ te hebben gemaakt in de jaarrekening.