Het is niet goed als een accountant alleen naar de regels kijkt bij de controle van ondernemingen. De accountant is gesprekspartner van de raad van commissarissen en het bestuur en moet daarmee praten over de risico’s in het gecontroleerde bedrijf.