De Data Analytics Working Group van de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) wil meer informatie verzamelen over de toepassing van data analytics in de accountantscontrole.