Ondanks alle maatregelen om het aandeel vrouwen in de top te laten stijgen is het percentage vrouwen in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen dit jaar afgenomen van 7,8 naar 7,1 procent. In de raden van commissarissen is wel een lichte stijging te zien; van 21,3 naar 23,1 procent.