Vooral de samenstelling van de nieuwe Ledenraad van de NBA is onderwerp van discussie. Dat bleek tijdens de eerste van drie regiobijeenkomsten, die het bestuur van de NBA organiseert om het aangepaste governancemodel te bespreken.