Het NBA-bestuur organiseerde in september drie regiobijeenkomsten om het aangepaste governancemodel van de beroepsorganisatie te bespreken. Net als eerder in Amsterdam waren bij de sessies in Zwolle en Den Bosch vooral de nieuwe ledenraad en het kleinere bestuur onderwerp van gesprek.