De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft het beroep dat de SRA had aangetekend tegen besluiten over de opzet van de praktijkopleiding niet-ontvankelijk verklaard.