De NBA-uitgave ‘Datalekken in de mkb-praktijk’ geeft een aantal handvatten voor de mkb-accountant om goed voorbereid te zijn op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.