Veel Nederlandse ondernemingen gaan door met strategische investeringen, ondanks onzekerheden als gevolg van de brexit. Anderen beperken hun investeringen om die reden juist tot een minimum.