De accountantssector moet nog flinke stappen zetten om tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering en cultuur- en gedragsverandering te komen. De in 2014 voorgestelde maatregelen alleen zijn niet afdoende om de oorzaken van de structurele problemen binnen de sector op een adequate wijze aan te pakken.