De ingezette verbeteringen binnen de accountantssector moeten in onverminderd tempo worden voortgezet en vragen op punten verdieping en prioritering. Dat stelt de NBA in een reactie op het eerste rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA).