De accountantskantoren hebben nog nauwelijks gereageerd op het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy omdat zij het rapport pas laat konden inzien, omdat zij twijfelen aan de conclusies, maar ook omdat de vervolgstappen niet duidelijk zijn.