Een historisch perspectief, een schets van een toekomstige maatschappelijke omgeving en drie pijlers voor een accountantsberoep van de toekomst. Maar de kern blijft ‘betrouwbaarheid toevoegen aan informatie’.