BDO is het accountantskantoor dat in 2015 door de meeste woningcorporaties werd ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren.