De geplande extra ledenvergadering van de NBA, op 19 december aanstaande, gaat niet door. De beroepsorganisatie schrapt de vergadering, want het voorstel voor een nieuwe governancestructuur heeft onvoldoende draagvlak.