De derivatencommissie heeft vandaag bekendgemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. Er zullen 24.000 contracten worden herbeoordeeld.