De werkgeverslasten dalen in 2017 voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens wordt goedkoper.